Chống Thấm 2 Thành Phần VITEC XP-02 HS

VITEC XP-02 HS là chống thấm, hai thành phần tính năng cao, được cải tiến các tính năng so với các vật liệu chống thấm gốc xi măng-Polyme thông thường. Sản phẩm có tính đàn hồi, độ kết dính, độ dẻo và độ bền chất lượng cao.

Danh mục: Từ khóa: