CHẤT CHỐNG THẤM SPIDER P

SPIDER P  là màng chống thấm tự dính chất lượng cao được sản xuất theo công nghệ ADESO, hệ thống màng đôi mới được phát triển bởi Polyglass SpA.

Danh mục: