CHẤT CHỐNG THẤM ANTIPLUVIOL

Chất phủ hoàn thiện chống thấm gốc silicone trong dung dịch nước, dùng bảo vệ cho tường phía ngoài.

Danh mục: