XỬ LÝ KHE LÚN, KHE X/D MAPEFLEX PU 50SL

Keo trám khe dạng lỏng gốc polyurethane có module đàn hồi thấp

Keo trám khe dạng lỏng trộn sẵn gốc polyurethane một thành phần được dùng để trám khe nằm ngang với độ dốc lên đến 2 % và độ biến dạng lên đến 25 % so với kích thước ban đầu khi đưa vào sử dụng.

Danh mục: